Tuesday, September 22, 2015

Us Nay Samjha Bhi Nahi Or Na Samajhna Chaha, Ke Main Chahta Bhi Kiya Tha Us Say Us Ke Siwa...!!! ♥ yk ♥

Us Nay Samjha Bhi Nahi Or Na Samajhna Chaha, Ke Main Chahta Bhi Kiya Tha Us Say Us Ke Siwa...!!! ♥ yk ♥ http://ift.tt/1iuhaU7

No comments:

Post a Comment