Wednesday, September 23, 2015

Sach kha hai kisi ne ke Waqt ke sath har koi badal jata hai, Galti uski nahi jo bdlta hai, Glti uski hoti hai jo pahle jesa reh jata hai. ♥ yk ♥

Sach kha hai kisi ne ke Waqt ke sath har koi badal jata hai, Galti uski nahi jo bdlta hai, Glti uski hoti hai jo pahle jesa reh jata hai. ♥ yk ♥ http://ift.tt/1iuhaU7

No comments:

Post a Comment